+ 7 (700) 962 4339

Энергиямен жабдықтау басқармасы

Сапаны бақылау

Сапаны бақылау

"Астана қалалық жарық" ЖШС  қызметкерлерінің кәсіби қызметінің жоғары сапасына қол жеткізудегі күш-жігерін біріктіру мақсатында, сондай-ақ Компанияның оң имиджін нығайту мақсатында корпоративтік этика Кодексі (бұдан әрі-Кодекс) әзірленді. Кодекске сәйкес компанияның қызметі жалпы қоғамға, компанияға және әрбір қызметкерге тиімділік әкелуге бағытталған.

Кодекс компания ішінде, сыртқы ортада, тұтынушылармен, клиенттермен, қатысушылармен, мемлекеттік органдармен, серіктестермен, ұйымдармен және басқа да контрагенттермен қатынастардың этикалық нормаларын белгілейді.

Серіктестік өз қызметін іскерлік айналымның моральдық-этикалық қағидаттары мен салттарын сақтай отырып, адалдық, әділдік, парасаттылық негізінде жүзеге асырады. Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу, іскерлік беделді нығайтуға ұмтылу. Серіктестік қатысушылар, клиенттер, серіктестер, мемлекет және қоғам алдында алынған барлық міндеттемелер бойынша жауапты болады.

Серіктестік өзінің жетістіктері мен қызмет нәтижелері туралы ақпараттың барынша ашықтығы мен сенімділігіне ұмтылады.

Серіктестік кездесулерге, талқылауларға, диалогтарға ашық, мүдделі тұлғалармен өзара мүдделерді ескеруге негізделген ұзақ мерзімді ынтымақтастық құруға ұмтылады.

 

Тұтынушылармен өзара әрекеттесудің корпоративтік ережелері

 

Серіктестіктің қызметі тұтынушыға, клиентке, серіктеске бағытталған. Тұтынушы, клиент, серіктес - компанияның негізгі құндылығы. Серіктестік тұтынушымен, клиентпен, серіктеспен берік және ұзақ мерзімді өзара қарым-қатынас орнатуға мүдделі.

Тұтынушылармен, клиенттермен, серіктестермен жұмыста серіктестік қызметкерлері адалдық пен міндеттілік, құзыреттілік танытуға, ұсынылатын ақпараттың толық дұрыстығын қамтамасыз етуге, олардың құқықтары мен қадір-қасиетін құрметтеуге, мінсіз сыпайылық, әдептілік және дәлдік қағидаттарын басшылыққа алуға тиіс.

Серіктестік қызметкерлері кездесулер мен келіссөздер уақытын қатаң сақтауға, қоңырауларды қайтаруға және қысқа мерзімде хаттар мен электрондық пошталарға жауап беруге тиіс. Міндеттемені орындау немесе белгіленген мерзімде жауап беру объективті мүмкін болмаған жағдайда, мүмкін еместігі туралы хабарлауға және жауап беру мерзімін ескертуге тиіс.

Серіктестіктің коммерциялық құпиясы бар мәліметтерді, өз әріптестері, тұтынушылары, клиенттері, серіктестері туралы ақпаратты жария етуге жол берілмейді.

Тұтынушылармен, клиенттермен, серіктестермен жұмыс істеу принциптері:

 • кәсібилік;

 • тұтынушының, клиенттің, серіктестің талаптарына назар аудару;

 • тұтынушының, клиенттің, серіктестің сұраныстарын нақты және жылдам орындау;

 • тұтынушымен, клиентпен, серіктеспен қарым-қатынаста сыпайылық, төзімділік, ұстамдылық және әдептілік.

Жанжал болған жағдайда:

 • тұтынушымен, клиентпен, серіктеспен қарым-қатынаста жанжалдардың туындауына жол бермеу;

 • компания беделіне және тұтынушымен, клиентпен, серіктеспен қарым-қатынасқа нұқсан келтірмей, проблемаларды қысқа мерзімде шешу;

 • егер жағдай бақылаудан шығып кетсе, дереу басшыңызға хабарласыңыз.

 

Қызметкерлердің мінез-құлық ережелері

 

            Қызметкердің кеңседегі дұрыс мінез-құлқы және этикет ережелерін сақтау – кәсіби имидждің маңызды бөлігі және әріптестерімен жақсы қарым-қатынасты сақтау болып табылады. Қызметкерлердің келесі мінез-құлық ережелерін сақтау ұсынылады:

 • мүдделер қақтығысын болдырмай, серіктестіктің мүддесі үшін кәсіби функцияларды адал және парасатты орындау;

 • құпиялылық нормаларын бұзбай бір-біріне сенімді ақпаратты уақтылы ұсыну;

 • тұтынушылармен, клиенттермен, серіктестермен қарым-қатынаста сыпайы және пайдалы болу. Достық пен сыпайылық тұтынушыларға серіктестік туралы жағымды әсер қалдыруға көмектеседі;

 • серіктестіктің барлық қызметкерлеріне сыпайы және әдепті қарау;

 • бөлмеге кірген кезде барлық қатысушылармен бірінші болып амандасыңыз;

 • жұмыс уақытында қызметтік міндеттерге байланысты емес істермен айналыспау;

 • әріптестерге өздерінің жаман көңіл-күйлерін көрсетпеу, жаман сөздер айтпау, ұстамау және агрессия жасамау;

 • әріптестерге көмектесу, білім мен тәжірибемен бөлісу;

 • әріптестердің жеке немесе кәсіби қасиеттерін олар болмаған кезде талқыламаңыз;

 • сыпайы және дұрыс болу, басқалардың пікіріне мұқият болу;

 • ол өзінің барлық істерін тастап, кеңсеге кірген кезде директорды Мұқият тыңдауы керек;

 • Егер телефон қоңырауы келушімен немесе әріптесімен сөйлескен кезде естілсе, қызметкер оның алдында сыпайы түрде кешірім сұрап, сөйлемді аяқтауға мүмкіндік бергенде, қоңырауға жауап беруі керек;

 • әріптестерінің жеке телефон нөмірлерін оның иесінің келісімінсіз бермеу;

 • компьютерде жұмыс істейтін қызметкердің рұқсатынсыз басқа адамдардың компьютерлерін пайдаланбаңыз;

 • жұмыс үстелін тәртіпте ұстау керек, жұмыс үстелінде болмауы керек: тамақ, сусындар және жұмысқа қатысы жоқ басқа заттар.

 

Өтініштерді, жанжалды жағдайларды қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау тәртібі

 • Еңбек заңнамасы мен осы Кодекстің нормаларын бұзудың барлық фактілерін серіктестікте тұрақты жұмыс істейтін тәртіптік комиссия қарайды.

  көрсетілген нормалардың іс жүзінде бұзылғаны анықталған кезде объективті қарау нәтижелері бойынша комиссия мынадай шешімдердің бірін шығаруы мүмкін:

  Ескерту жариялау;

  Сөгіс жариялау;

       Қатаң сөгіс жариялау;

       Еңбек келісім-шартын бұзу.

 

Комиссияның шешімі серіктестіктің директорына шешім қабылдау үшін енгізіледі.

Шешім Жұмыс берушінің актісімен ресімделеді.